ประวัติพญานาคราช และพญานาคิณี

หัวข้อกระทู้ ใน 'พ่อปู่ศรีสุทโธ แม่ย่าปทุมมา' เริ่มโพสต์โดย jormthepcyber, 19 พฤษภาคม 2017.

 1. jormthepcyber

  jormthepcyber Administrator Staff Member

  สมัครเมื่อ:
  27 กุมภาพันธ์ 2017
  ข้อความโพสต์:
  192
  คำชอบใจ:
  0
  ถ้วยรางวัลสะสม:
  16
  ๑. องค์พญาวิรูปักษ์เขมหานาคราชเจ้าวิสุทธิเทวา

  องค์พญาวิรูปักษ์เขมหานาคราชเจ้าวิสุทธิเทวาซึ่งเป็นหนึ่งในเทวดาจตุโลกบาล อยู่สวรรค์ชั้นจุตมหาราชิกา มีเขตปกครองด้าน ทิศตะวันตก ของสวรรค์
  เป็นจอมแห่งพญานาค ทั้งปวง น่าจะเป็นเทพทางสายพุทธศาสนา เพราะสวรรค์ชั้นนี้เป็นคติในศาสนาพุทธ จากสวรรค์ทั้ง 6 ชั้น
  มีพระวรกายสีทอง พระนาภีสีทอง และพระเศียรสีทอง พูดง่ายๆ สีทองทั้งองค์ อยู่ในตระกลูวิรูปักขะ
  แต่ดวงเนตรสีขาวอมฟ้าเหมือนตามนุษย์
  ด้วยเหตุที่ท่านเป็นเทวดาแปลง...แผลงเศียรได้ ๙ เศียรหรือกว่านั้น เมื่อท่านเสด็จประพาสบาดาล มักจะมาประทับอยู่กับพระวรชา องค์นางพญานพเกตุนาคิณีวิสุทธิเทวี
  องค์นางพญานพเกตุนาคิณีวิสุทธิเทวี
  อยู่ในตระกลูฉัพยาปุตตะ มีพระวรกายเป็นสีเงินยวง ปล้องพระนาภี(ท้อง)และพระเศียรเป็นสีทอง
  เป็นพระวรชายาขององค์ ท้าววิรุณปักษ์เข มหานาคราชเจ้าวิสุทธิเทวา
  เป็นพระธิดาขององค์ฤาษีพระกัศยะปเทพบิดร และยังเป็นพระพี่นางขององค์จ้าวหล้าธนบดีศรีศตนนาคฯ
  เป็นนางพญานาคิณีที่มีพระศิริโสภามาก งดงามอย่างประเสริฐ เป็นพญานาคิณีที่ร้านบูชาฯ สามารถถวายเศียรได้ถึง 9 เศียร

  ๒.....องค์อินทรานาคราช หรือ องค์อินทร์คำไหล

  เป็นพญานาคราชที่อยู่ในตระกลูฉัพยาปุตตะ ที่มีพระวรกายเป็นสีเงินยวงทั้งองค์ ปล้องพระนาภี(ท้อง) และพระเศียรก็เป็นสีเงินยวงเช่นกัน
  สามารถแผ่พระเศียรได้ ๙ พระเศียร มีดวงพระเนตรสีฟ้าเหมือนตามนุษย์ เชื่อกันว่าพระองค์มักจะมาจำศีลที่ถ้ำเพียงดิน วัดถ้ำศรีมงคล อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย อยู่เป็นประจำ
  โดยเฉพาะช่วงวันเข้าพรรษา และที่สำคัญมีพระชายาที่เป็นนางพญานาคิณี คือ นางพญาศรีสุนันทาแก้วเกศรานาคิณี
  เป็นพญานาคราชที่เป็นภาคหนึ่งของ ท้าวสักกะเทวราช หรือองค์อัมรินทร์หรือพระอินทร์ ที่คนไทยรู้จักกันดี ตามคติความเชื่อในศาสนาพุทธ
  เป็นองค์เทวดาปกครองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในบันดาสวรรค์ทั้ง 6 ชั้น นับว่าเป็นเทวดาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของศาสนาพุทธ
  และในพุทธประวัติมักจะกล่าวถึงพระองค์ท่านอยู่ด้วย ตามเหตุการณ์สำคัญต่างๆ พระอินทร์มีพระมเหสีอยู่สี่พระองค์ ได้แก่ พระนางสุธรรมา พระนางสุจิตรา พระนางสุนันทา และพระนางสุชาดา
  ซึ่งองค์ที่สามนี้ เมื่อพระอินทร์จำแลงแปลงพระองค์ มาเป็นพญานาค พระนางสุนันทา ก็จะจำแลงแปลงตามลงมาด้วยเสมอๆ ในบรรดาพระมเหสีทั้งสี่พระองค์
  พระองค์ที่ตามขึ้นไปเสวยบุญบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ช้าที่สุด คือ พระนางสุชาดา เนื่องจาก ต้องบำเพ็ญเพียร กลายเป็นนกกระยางขาวเสียก่อน
  เพราะสมัยที่เกิดเป็นมนุษย์ นางทำบุญไม่เท่าบันดาอีกสามองค์ ผู้เฒ่าผู้แก่จะรู้จักเรื่องราวนางนกกระยางขาวเป็นอย่างดี
  เพราะนำมาเป็นหมอลำเรื่องต่อกลอน หรือ ประยุกต์เป็นเทศน์แหล่อิสานสอนคนให้รู้จักการทำบุญสุนทานได้อย่างดีเยี่ยม

  ๓.....องค์พญานาคาธิบดีศรีสุทโธวิสุทธิเทวา

  เป็นพญานาคราชที่อยู่ตระกลูเอราปัถถะ พระองค์มีพระวรกายเป็นสีเขียวเข้ม ปล้องพระ นาภี (ท้อง) และพระเศียรเป็นสีทอง
  เป็นพญานาคราชประจำองค์ท้าวสักกะเทวราช (พระอินทร์) ซึ่งเป็นพระโอรสของ พญานาโคศิรินาคราชกับนางพญาศรีนคราบาดาล (แม่ย่าศรีเมือง)
  ปกครองพญานาคฝั่งประเทศไทยทั้งหมด โดยเฉพาะบริเวณภาคอิสานเกือบทั้งหมด เวียงวังอยู่ที่คำชะโนด หรือวังนาคินทร์ ซึ่งเป็นที่เชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับเมืองบาดาล ซึ่งทั้งหมดอยู่ ๓ แห่ง คือ
  ๑. หนองคันแท บริเวณตอนใต้ของธิเบต ประเทศจีน
  ๒. บริเวณประเทศลาว กรุงเวียงจันทร์ ตอนนี้สร้างพระธาตุหลวงนครเวียงจันทร์ปิดทางขึ้นลงเรียบร้อยแล้ว และ
  ๓. ที่พรหมประกายโลกหรือวังนาคินทร์ คำชะโนด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี)
  เจ้าปู่ศรีสุทโธฯ
  มีพระชายาหลายพระองค์ แต่ที่เป็นมเหสีเอกคู่บารมี คือ นางพญานาคิณีศรีปทุมมาวิสุทธิเทวี
  องค์ศรีปทุมมานาคิณีวิสุทธิเทวี
  เป็นนางพญานาคิณีผู้ยิ่งใหญ่เคียงคู่องค์นาคาธิบดีศรีสุทโธฯ พระสวามี แห่งวังนาคินทร์พรหมประกายโลกคำชะโนด
  ทรงเป็นนางพญานาคิณี ผู้มีน้ำพระทัยเมตตาปรานีต่อมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวง สร้างทานบารมีต่อสัตว์ผู้ยากทั้งหลายอย่างไม่จบไม่สิ้น
  เป็นจ้าวย่านาคีที่ลูกหลานกราบไหว้ และรู้จักมากที่สุด มีพระวรกายสีเขียวตองอ่อน เศียร และปล้องพระนาภีสีทององค์นางพญานาคิณีศรีปทุมมาวิสุทธิเทวี
  อยู่ในตระกลูเอราปัถถะ เป็นพระมเหสีองค์พญานาคาธิบดีศรีสุทโธวิสุทธิเทวา เป็นพญานาคิณีที่มีพระวรกายเป็นสีเขียวตองอ่อน ปล้องพระนาภี (ท้อง) และพระเศียรเป็นสีทอง
  พระองค์เป็นเจ้าย่าที่มีน้ำพระทัยใจดีเป็นเลิศประเสริฐนักหนาคร

  ....นางพญาศรีสุจิตตรา นาคิณีวิสุทธิเทวี....เมื่อก่อนจะได้ตำแหน่ง
  นี้...เป็น นาคมาณวิกามาก่อน
  ด้วยเป็นพระธิดาของมเหษีองค์รอง คือฝ่ายซ้ายของจ้าวปู่ศรีสุทโธวิสุทธิเทวา....เป็นธิดาของนางพญานาคิณี ศรีสุดาจันทร์ทิพย์
  แต่แปลกว่า พญานาคิณี พระองค์นี้กลับเป็นที่โปรดปรานของทูลกระหม่อมนางพญาศรีปทุมมานาคิณีวิสุทธิเทวีหากแต่ไม่เพียงเท่านั้น...องค์ศรีสุจิตตราฯ ยังเป็นผู้ช่วย
  พญาศรีสุธาโภชน์ฯ พระอนุชาเจ้าปู่ศรีสุทโธอีกด้วย...ก็ด้วยเหตุที่ได้ถวายงานเป็นผู้ช่วยองค์ศรีสุธาโภชน์ซึ่งเก่งมากในด้านอักษรสาร เป็นหนึ่งไม่สองรองใครในด้านบุ๋น
  นาคิณี องค์นี้จึงมีพระสติปัญญาฉลาดหลักแหลมถวายงานองค์ศรีปทุมมาอย่างมิขาดตกบกพร่อง เป็นเหตุให้นางพญาศรีปทุมมาโปรดมากเอ่ยเสาวนีย์ ขอองค์ศรีสุจิตตราจากองค์ศรีสุดาจันทร์ทิพย์มาเป็นนางสนองพระโอษฐ์ ใกล้ชิด"

  ๔....พญานาโคบุตรโคดม หรือ พญามุจลินทร์นาคราช

  เป็นพญานาคราชที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า ซึ่งมีการกล่าวถึงในพุทธประวัติและกล่าวในพระไตรปิฎก หลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมพิเศษแล้ว
  พระองค์ได้เสด็จไปตามเมืองต่างๆ เพื่อแสดงธรรมเทศนา มีครั้งหนึ่งได้เสด็จออกจากร่มไม้อธุปปาลนิโครธ ไปยังร่มไม้จิกชื่อ "มุจลินทร์" ทรงนั่งเสวยวิมุตติสุข อยู่ 7 วัน คราวเดียวกันนั้นมีฝนตกพรำๆ ประกอบไปด้วยลมหนาวตลอด 7 วัน ได้มีพญามุจลินทร์นาคราชเจ้าวิสุทธิเทวา เข้ามาวงด้วยขด 7 รอบพร้อมกับแผ่พังพานปกพระผู้มีพระภาคเจ้า เพื่อจะป้องกันฝนตกและลมมิให้ถูกพระวรกาย หลังจากฝนหายแล้ว คลายขนดออก แปลงเพศเป็นมานพมายืนเฝ้าที่เบื้องพระพักตร์
  ด้วยความศรัทธาอย่างแรงกล้า เหตุการณ์ครั้งนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของประวัติพระพุทธรูปปางนาคปรกสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์
  เป็นพญานาคราชที่อยู่ในตระกลูเอราปัถถะ มีพระวรกายเป็นสีเทาฮินดู ปล้องพระนาภี(ท้อง) สีเงินยวง ส่วนพระเศียรเป็นสีทอง
  ถ้าในบริเวรประเทศไทยเรา พระองค์มักจะปรากฏ อยู่แถบลุ่มแม่น้ำปิง
  บริเวณจังหวัดตาก ลงมาถึงแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์

  ๕...พญาอนันตนาคราช

  เป็นพญานาคประจำองค์พระนารายณ์หรือพระวิษณุ ผู้เป็นแท่นบรรทมขององค์พระนารายณ์ ที่ครอบครองเกษียรสมุทร (ทะเลน้ำนม)
  เป็นพญานาคราชที่อยู่ในตระกลูฉัพพะยาปุตตะมีพระวรกายเป็นสีขาว ปล้องพระนาภี(ท้อง)และพระเศียรเป็นสีทอง มีพระมเหสีคือนางพญาอุษาอนันตนาวดี
  เป็นพญานาคิณีประจำองค์พระแม่ลักษมี ซึ่งพระแม่ลักษมีนี้เป็นพระมเหสีของพระนารายณ์หรือพระวิษณุ
  เป็นพญานาคิณีที่อยู่ในตระกลูวิรูปักขะที่มีพระวรกายเป็นสีทองทั้งองค์ รวมทั้งปล้องพระนาภี(ท้อง)และพระเศียรก็เป็นสีทอง

  พญาอนัตนนาคราชเป็นพญานาคราชที่มีความสำคัญมากพระองค์หนึ่งในการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
  ซึ่งพระมหากษัตริย์เปรียบสมมติเทพ และเทพที่ถูกสมมติก็คือ องค์พระนารายณ์ หรือพระวิษณุ นั่นเองเพราะฉะนั้น พระมหากษัตริย์ตามลัทธิเทวาราชา
  จึงแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ ระหว่างพระนารายณ์ กับ พระยาอนันตนาคราช อย่างชัดเจน

  ๖...พญาจันทรคุปต์นาคราชเจ้า

  เป็นพญานาคราชประจำองค์พระพิฆเนศเป็นพญานาคราชหนุ่ม และเป็นเทพวิศวกรรม แห่งสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกา
  อยู่ในตระกลูฉัพพะยาปุตตะมีพระวรกายสีฟ้า พระนาภีและพระเศียรเป็นสีทอง
  ผู้ใดบูชาองค์พระพิฆเนศอยู่แล้วและถ้าเป็นสายพญานาคก็น่าจะมีทูลกระหม่อมพระองค์นี้บูชาด้วย
  องค์พญาจันทรคุปต์นาคราชเจ้าวิสุทธิเทวา

  เป็นพญานาคราชหนุ่ม เทพวิศวกรแห่งเมืองบน เป็นความเชื่อว่าเป็นพญานาคราชประจำพระองค์ขององค์พระพิคเณศฯ และมักจะเนรมิตองค์เป็นเมฆรูปพญานาคอยู่บนท้องฟ้าให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง มีหลายคนที่อัญเชิญพญานาคราชองค์นี้ไปสักการะบูชา และอธิฐานขอให้ได้ไปต่างประเทศแล้วสำเร็จสัมฤทธิ์ผล พระองค์มีพระวรกายสีฟ้าสดใส เศียรและปล้องพระนาภีสีทอง

  ๗.......พญาสนธินาคราชเจ้าวิสุทธิเทวา

  เป็นพญานาคผู้เป็นใหญ่เมืองหนองคาย
  อยู่ในตระกลูกัณหาโคตรมะ มีพระวรกายสีดำ
  ปล้องพระนาภีและพระเศียรเป็นสีทอง
  เป็นพระอนุชาของพญานาโคศิรินาคราชฯ กับ แม่ย่าศรีเมือง
  และมีศักดิ์เป็นอา ของเจ้าปู่ศรีสุทโธฯ
  มีพระมเหสีคือพญาภาวนานาคิณีวิสุทธิเทวี
  อยู่ในตระกลูฉัพพะยาปุตตะ
  มีพระวรกายสีชมพู ปล้องพระนาภี
  และพระเศียรเป็นสีทอง
  เป็นพระขนิษฐาของเจ้าย่าปทุมมาฯ

  ๘.....พญาธนบดี ศรีสัตตนาคบาดาล หรือจ้าวหล้าฯ

  เป็นพญานาคที่อยู่ในตระกลูเอราปัถถะมีพระวรกายสีเขียว ปล้องพระนาภีและพระเศียรเป็นสีทองพระองค์เป็นคนครึ่งพญานาค เพราะท่านมี
  พระบิดาเป็นมนุษย์ ส่วนพระมารดาของท่านนั้นเป็นพญานาคีพระราชธิดาของพญาสนธินาคราช และพญาศรีภาวนานาคิณี
  จ้าวหล้าฯ สามารถเนรมิตอินทรีย์เป็นพญานาคหรือเป็นมานพหนุ่มได้ง่ายกว่าพญานาคราชทั่วไป จะมาในกายของมานพหนุ่มนุ่งห่มสีเขียวมรกตหรือถ้าในช่วงเข้าพรรษาก็จะแต่งองค์ทรงภูษาสีขาวปักเหลื่อมพรรณรายสีมุก เป็นประกายสีเงินยวงเจิดจำรัส

  ๙...พญาสิทธานาคาน้อยหรือ พญาสิทธานาคราช

  มีความเชื่อว่าเป็นพญานาคราชที่ดูแลปกครองบริเวณแถบเทือกเขาเพชรบูรณ์คือเทือกเขาที่กั้นระหว่างภาคอิสานกับภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนคือบริเวณ จังหวัดเพชรบูรณ์ น้ำหนาว ชัยภูมิ ขอนแก่น ภูเวียง ภูเขียว ชุมแพ สีชมพู ภูผาม่าน วังสะพุง ภูกระดึง เลย
  เป็นพญานาคราชที่อยู่ในตระ***ลเอราปัถถะมีพระวรกายเป็นสีเขียว ปล้องพระนาภีและพระเศียรสีแดง
  แต่พระโอฐ์เป็นสีบานเย็น

  และมีความเชื่อว่าเป็นพญานาคราชที่เป็นนักเดินทางที่สุด ชอบท่องเที่ยวเดินทางแสวงหา ไม่หยุดนิ่งส่วนเป็นโอรสของผู้ใดนั้นไม่ทราบแน่ชัด

  ๑o...องค์พญาสุวรรณนาคราชเจ้าวิสุทธิเทวา

  เป็นพญานาคราชที่อยู่ในตระกลูวิรูปักขะพระวรกายสีทอง เศียรและปล้องพระนาภีสีทองเป็นพญานาคราชที่ดูแลและปกครองอาณาเขตลุ่มแม่น้ำยมและน่าน
  อดีตเคยเป็นสหาย กับ เจ้าปู่ศรีสุทโธฯแต่มีเหตุให้ทั้งสองพระองค์ บาดหมางกัน ไม่รู้ ณ เวลานี้ คืนดีกันหรือยัง
  เพราะขนาดนำน้ำในแม่น้ำน่าน มารวมกับ น้ำในแม่น้ำโขงเทใส่ขวดรวมกัน ขวดยังแตกเลย
  มีพระมเหสีคือนางพญาแก้วคำกลองนาคิณี เป็นพญานาคิณีที่อยู่ในตระกลูฉัพพะยาปุตตะ
  มีพระวรกายสีม่วงเม็ดมะปราง บางครั้งอาจจะเห็นเป็นสีขาว - ทองในช่วงจำศีลมีพระเศียรและปล้องพระนาภีสีทอง

  ๑๑....พญาพิงคอัฆคินทร์นาคราช

  เป็นพญานาคที่อยู่ในตระกลูกัณหาโคตมะมีพระวรกายสีดำนิล คือดำสนิท ทั้งองค์มักจะปรากฏพระองค์ และ เขตปกครอง บริเวณแม่น้ำปิง
  ช่วงเหนือจังหวัดตากขึ้นไปโดยเฉพาะในช่วงเมืองเชียงใหม่ลงมา
  มเหสีท่านน่าจะอยู่ในตระกลูฉัพพะยาปุตตะเพราะพระวรกายเป็นสีเงินยวงทั้งองค์
  พูดง่าย ๆ คือพญานาคราช - พญานาคิณีคู่ที่อยู่นครพิงค์เชียงใหม่
  ในแม่น้ำปิงอันแสนงามเป็นพญานาคสีดำ กับสีขาว ลำองค์ใหญ่มาก
  ใหญ่ยังกับครูบาสีวิชัยสร้างที่บันไดทางขึ้นดอยเทวดาใจดี...(ดอยสุเทพ)

  ๑๒.....องค์ชายภังคี

  เป็นโอรสพระองค์เดียวของ นางพญาบุญลือ นาคิณีแม่ย่าบุญลือ พระองค์นี้เป็นต้นห้องของเจ้าปู่ศรีสุทโธมีศักดิ์เทียบเท่าพระสนมเอก...
  (องค์ศรีสุดาจันทร์ทิพย์เป็นพระมเหษีฝ่ายซ้าย)พระนางศรีปทุมมานาคิณีเป็นเอกอัครมเหษี(เลื่อนขึ้นมาจากฝ่ายขวา)
  แม่ย่าบุญลือบ้านธาตุ เป็นพระสนมเอกที่พระชนมายุมากกว่านางพญานาคิณีทุกพระองค์ในวังนาคินทร์คำชะโนด...ก็ว่าได้
  ถามจ้าวหล้าฯว่าทำไม ถึงได้เป็นแค่พระสนมเอก จ้าวหล้าไม่บอก(สันนิฐานเอาว่า แม่ย่าบุญลือ น่าจะเลื่อนขึ้นมาจากสังเสทชะ
  ไม่ใช่โอปปาติกะโยนิ...ศักดิ์ลดหลั่นลงมาหนึ่งขั้นว่างั้นเถอะ)พอหลังจากองค์ภังคี สิ้นไปแล้ว พระนางก็ไม่กลับเข้าไปเป็นตำแหน่งสนมเอก
  แต่ยังเป็นต้นห้องและเป็นนางสนองพระโอษฐ์อยู่เหมือนปรกติ...
  อาจจะเป็นเพราะความเสียใจ หรืออย่างใดก็ไม่แจ้ง...แต่แม่ย่าบุญลือก็ยังเป็นที่เคารพในวังนาคินทร์ตลอดมา...
  และด้วยความดีของแม่ย่าบุญลือจึงยัีงมีคนเคารพศรัทธาอยู่ไม่เสื่อมคลาย...บางที่ก็ยังปั้นรูปคู่กับจ้าวปู่ศรีสุทโธก็มี

  ๑๓.....องค์พญานาโคศิรินาคราชเจ้าวิสุทธิเทวา

  เป็นพญานาคาชที่เป็นความเชื่อว่าอายุยืนยาวที่สุดในลุ่มแม่น้ำโขง คนเฒ่าคนแก่ มักจะเรียกพญานาคว่า “ปู่นาโค” โดยไม่เติมชื่อต่อท้าย ซึ่งพญานาคพระองค์นี้เป็นความเชื่อว่า พระองค์ท่านมีอายุยืนนาน เหมือนกันองค์พญากาลนาคราช ผู้รอรับถาดทอง ณ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ที่พระพุทธเจ้าองค์ที่ ๑-๒-๓-๔ (องค์ปัจจุบัน) ลอย และจะรอรับพระพุทธเจ้าองค์ที่ ๕ พระศรีอาริย์ อีก พญานาโคศิริมีพระวรกาย์สีเงินยวงทั้งองค์

  ๑๔...องค์พญาวิรูปักษ์เขมหานาคราชเจ้าวิสุทธิเทวา

  ซึ่งเป็นหนึ่งในเทวดาจตุโลกบาล อยู่สวรรค์ชั้นจุตมหาราชิกา
  มีเขตปกครองด้าน ทิศตะวันตก ของสวรรค์
  เป็นจอมแห่งพญานาค ทั้งปวง
  น่าจะเป็นเทพทางสายพุทธศาสนา เพราะสวรรค์ชั้นนี้เป็นคติในศาสนาพุทธ
  จากสวรรค์ทั้ง 6 ชั้น

  มีพระวรกายสีทอง พระนาภีสีทอง และพระเศียรสีทอง
  พูดง่ายๆสีทองทั้งองค์ อยู่ในตระกลูวิรูปักขะ
  แต่ดวงเนตรสีขาวอมฟ้าเหมือนตามนุษย์
  ด้วยเหตุที่ท่านเป็นเทวดาแปลง...แผลงเศียรได้ ๙ เศียรหรือกว่านั้น
  เมื่อท่านเสด็จประพาสบาดาล มักจะมาประทับอยู่กับพระวรชา องค์นางพญานพเกตุนาคิณีวิสุทธิเทวี
   
  แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 2 พฤศจิกายน 2018

แบ่งปันหน้านี้